Meet Crete

The amazing view to the bay of Kato Zakros Crete

The amazing view to the bay of Kato Zakros Crete